Next ScaleStop för restaurangbranschen

Den Smarta effektiva alternativet till jonbytare, avhärdare

Människor inom sektorn för matservice uppskattar inte problemen som kommer med hårt vatten. Tills nyligen var det enda fungerande alternativet att använda saltbaserade avhärdare med alla dess sekundära problem den medför, eller pröva någon av de "magiska" elektroniska eller magnetiska system som helt enkelt inte fungerar i verkligheten.

Next ScaleStop är en innovation baserad på en beprövad process som kallas Template Assisted Crystallisation (TAC) Enkelt uttryckt, med hjälp av reagens zoner i en kontrollerad miljö bildar kalk och magnesium kristaller som fäster på varandra och inte på metallytor och rör. Denna process tillför ingenting till vattnet och tar inte bort något heller. Kalcium och magnesium som avlägsnas med salt baserade avhärdare är viktiga mineraler för vårt välbefinnande, medan natrium som läggs till misstänks förvärra vissa problem av kardiovaskulär hälsa och bidra till viktökning.

Next ScaleStop tar ingenting från vattnet och tillför inget till det heller det bara förhindrar kalken att reagera och fästa.

Praktiska och operativa fördelar

När du installerar ett NextScale Stop-system skyddar du allt i motsats till avhärdaren.
Scalestop skydda ALLT i ditt kök, värmeutrustning, inklusive kaffemaskiner, ismaskiner, ångugnar, vattenbad, vattenkylare RO system etc. Du kan också skydda pannor, varmvattenberedare, doppvärmare och varmvattenflaskor. Med Next ScaleStop kan du skydda all denna utrustning och eliminera behovet av ytterligare skydd och kostnader.

Maintaining the system

With ion exchange water softeners you have to regularly regenerate the system with salt and backwash, which costs money, takes up valuable staff time and wastes water. The most common situation is that the salt regeneration is not carried out as often as it should be - and sometimes not done at all. It's one of those jobs that most people don't want to do and put off until tomorrow! Traditional POU equipment protection such as phosphate and cation resin cartridges have relatively low flow rates and short effective life with typical change out at 6 months or less.

Scale Stop uses both cartridge and pressure vessel systems. For cartridge systems with water supply flow rates of up to 16 litres a minute continuous flow (that's 24/7/365) the recommendation is to change the cartridge annually. A Scale Stop replacement cartridge or media change in a pressure vessel costs less than the annual salt bill for a system of similar size, and change out periods can be extended if you have lower flow rates. A full range of systems from 1 litre a minute up to 1,800 litres a minute flow rate are available. Systems above 38 litres a minute flow rate, which are ideal for whole store Point Of Entry (POU) protection operate for 3 years between media changes.

Global Approval

Next Scale Stop has Global approval with Marriott Hotels and McDonald's Restaurants and is standard protection on Concordia Coffee machines, Groen steam & combi ovens, Manitowoc ice machines, AO Smith, Rinnai and Noritz water heaters and with other hotels, restaurant and coffee chains, food services equipment and water heating manufacturers. All the commercial testing and approval is reinforced by independent third party verifications using the Internationally recognised German DVGW-W512 testing protocol for hard scale prevention. Under this test protocol, Next Scale Stop achieved a repeatable 99.6% efficiency rating.