Så fungerar det!

Hur Next ScaleStop fungerar?

I kallt vatten är kalciumjoner (Ca2 +), magnesiumjoner (Mg + 2) och bikarbonatjoner (HCO3) omgivna av "skikt" av elektrokemiskt - attraherande vattenmolekyler, vilket effektivt "isolerar" naturliga tendensen hos de motsatt laddade joner att reagera och bilda kristaller. Reagenszoner på Nano nivå finns etsade på ytan av Next ScaleStop mediat och fungerar som katalysatorer och möjliggör kalcium, magnesium och bikarbonat joner att bilda kristaller av kalcium och magnesium.

Det är denna process som kallas Template Assisted Crystallisation (TAC) vilket resulterar i skapandet av mikroskopiska kristaller (Ympkristaller) som snabbt bildas i det behandlade vattnet, och inte på kontaktytor i vattensystemet och transporteras nedströms i s.k. kolloidalt suspension (fast form) genom hela vattensystemet och lämnar systemet utan att någon kalkuppbyggnad har tillkommit.

Testad och beprövad

Next ScaleStop har noggrant testats och godkänts av några av världens ledande tillverkare av utrustning, distributörer och slutanvändare.

  • Testad och godkänd till varmvattenberedare och pannor från AO Smith, Noritz, Rinnai, Lorenzetti och Takagi.
  • Testad och godkänd för livsmedelsutrustning med Groen kombiugnar, Manitowoc ismaskiner och Concordia Kaffemaskiner för vilka Scalestop är standardskyddet.
  • Testad och godkänd av restauranggrupper inklusive ett global godkännande av McDonalds.

Detta är en mycket imponerande referenslista ScaleStop tekniken kan visa upp. TAC har visat gång på gång för några av de mest krävande och framgångsrika företag i världen att Scalestop är kalkskyddet att lita på.Läs mer om TAC